Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Proč předkládáme tento dokument?

Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsme společnost ALNIO Group s.r.o., se sídlem Kounicova 284/39, 602 00 Brno, IČ 29305497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 72818, která provozuje webové stránky www.alnio.cz a www.dotacnisluzby.cz.

 

Jaké je zabezpečení Vašich osobních údajů?

Přijali jsme veškerá vhodná technická, organizační a fyzická bezpečností opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

 

Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím webových stránek, telefonicky či e-mailem. Jedná se o následující údaje:

  • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, název společnosti)

  • kontaktní údaje (např. e-mail, adresa, telefon)

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely naší vzájemné komunikace a informovanosti v oblasti dotací, pro zasílání obchodních, marketingových a akčních nabídek. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje dále zpracovávány v rozsahu dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, než bude souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán, nejdéle však 20 let.

 

Předání osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a třetí strany, jež jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 

Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@alnio.cz.

 

Máte následující práva:

  • požadovat přístup k poskytnutým osobním údajům

  • požadovat opravu nebo výmaz poskytnutých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracování a také právo na přenositelnost údajů

  • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

 

Zaujaly Vás naše služby? Napište si o nezávaznou konzultaci.