Skip to main content

Dotační služby

Profesionální řešení dotací

Řada našich klientů je u nás stálých a dotační projekty pro ně zpracováváme pravidelně. Naše obchodní vztahy jsou často založeny na přátelské úrovni. Klienty informujeme o nových možnostech financování, připravujeme jejich záměry a následně se staráme o investiční dohled nad jejich realizací.

Naše služby jsou komplexní

 • Záměr klienta řádně zkonzultujeme a vyhodnotíme jeho šance na získání dotace.
 • Postaráme se o kvalitní přípravu projektové dokumentace tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace.
 • Zpracujeme žádost o dotaci a zajistíme manažerské řízení projektu, administraci dotačního projektu a zastoupení v komunikaci s poskytovatelem dotace a dalšími dotčenými institucemi.
 • Po úspěšném proplacení dotace poskytujeme provozní monitoring po celou dobu udržitelnosti projektu.

Dotační oblasti, kterým se věnujeme:

Veškeré dotační oblasti a dotační tituly, kterými se zabýváme, včetně podrobných informací, najdete na našem nosném webu dotacnisluzby.cz.  

Podnikatelé našich služeb nejčastěji využívají k získání dotací na:

 • Pořízení nových strojů a technologií
 • Podnikatelské nemovitosti (výstavby / rekonstrukce)
 • Inovace ve výrobě, výzkum a vývoj
 • Marketingové aktivity
 • Projekty zaměřené na životní prostředí

Mezi naše klienty patří celá řada obcí a měst a s mnohými spolupracujeme dlouhodobě. V oblasti veřejné sféry řešíme projekty zaměřené na:

 • Dopravní infrastrukturu (místní komunikace, cyklostezky, terminály veřejné dopravy apod.)
 • Občanskou vybavenost (např. dotace na veřejné osvětlení)
 • Volnočasové aktivity (dětská hřiště, naučné stezky atd.)
 • Sociální služby (např. výstavba komunitních center)
 • Životní prostředí a lesnictví

V oblasti kultury umíme získat finanční prostředky pro tyto typy projektů:

 • Revitalizace kulturních památek
 • Obnova sakrálních staveb
 • Podpora cestovního ruchu

V této oblasti často řešíme například následující typy projektů:

 • Investice do zemědělských podniků (dotace na pořízení strojů a technologií, stavební výdaje)
 • Zahájení činnosti mladých začínajících zemědělců (dotace na nákup půdy, výstavbu nebo rekonstrukci zemědělských objektů, dotace na novou techniku apod.)
 • Agroturistika (dotace na penziony a další objekty související s agroturistikou, pouze však pro zemědělské podnikatele)
 • Investice v lesnictví (např. dotace na lesní cesty nebo lesní techniku, oplocenky, lesní stezky atd.)
 • Investice v rybářství (zejména pořízení nové techniky, stavební výdaje, rekonstrukce a odbahnění rybníků apod.)

V oblasti životního prostředí pro naše klienty získáváme dotace nejčastěji na:

 • Odpadové hospodářství (dotace na zařízení pro nakládání s odpady, technologické linky, dotace na sběrné dvory, kompostárny, techniku pro svoz odpadů apod.)
 • Snižování emisí (typicky např. dotace na technologie určené ke snižování emisí v průmyslové výrobě)
 • Odstraňování ekologických zátěží
 • Vodní plochy (např. dotace na rybníky, vodní nádrže, mokřady)
 • Krajinné úpravy (dotace na zeleň, územní systémy ekologické stability, revitalizace apod.)
 • Energetické úspory (zateplování budov, výměna zdrojů tepla, obnovitelné zdroje apod.)

Zaujaly Vás naše služby? Napište si o nezávaznou konzultaci.