Skip to main content

Manažerem u nás

Co u nás dělá projektový manažer?

  • Na začátku stojí záměr klienta. Může to být třeba stavba rybníka, nová technologická linka nebo pořízení kompostérů pro obec. Projektový manažer (PM) se věnuje určité oblasti, například životnímu prostředí.
  • Pokud budeš u nás projektovým nanažerem, pak jedním z Tvých úkolů bude záměr klienta správně uchopit a posoudit možnost získání dotace. Musíš danou oblast dobře znát a vzdělávat se v ní. Klient má často jen „záměr“ a my hledáme cestu, jak na záměr získat finance. Když cestu najdeme, pouštíme se do projektu a žádosti o dotaci.
  • Přípravu projektu řídíš Ty. Nesmíš dopustit, aby byl projekt v rozporu s podmínkami dotace. Koordinuješ projektanta a dotčené osoby. Vše do sebe musí zapadat – projekt, žádost, přílohy. Přípravná fáze je nejdůležitější a Ty za ni zodpovídáš. Projekt optimalizuješ podle pravidel tak, aby získal co nejvíce hodnotících bodů.
  • Žádost o dotaci zpracuješ v příslušném elektronickém systému (např. MS2014+) a také připravíš potřebné přílohy k žádosti dle pravidel.
  • Pokud je žádost schválena, klient přechází k samotné realizaci. Od Tebe se očekává především koordinace, komunikace a dohled nad hladkým průběhem - tedy management projektu. Žádost spravuješ dále v elektronickém systému, zastupuješ klienta na úřadech, komunikuješ s dodavatelem (realizátorem stavby), poskytovatelem dotace a řídíš změny projektu. K tomu všemu je nutné studovat dotační podmínky a pravidla, která se neustále mění.
  • Projekt se může realizovat třeba i dva roky. Po celou dobu se o něho staráš. Přitom každý manažer řeší během roku třeba 30 – 50 projektů. Na konci realizace dochází k proplacení dotace. Teprve okamžik proplacení je opravdový výsledek Tvé práce a znamená klid v duši klienta :-)
  • Jako PM u nás jsi vlastně něco mezi bankou, projekční firmou a dodavatelem. Jsi mezičlánek, který to všechno spojuje. K tomu musíš být komunikativní a schopen vést samostatná jednání.

Zaujaly Vás naše služby? Napište si o nezávaznou konzultaci.