Skip to main content

Veřejné zakázky

Výběrová a zadávací řízení

Zadáváte veřejnou nebo dotovanou zakázku?

Pak jsou naše služby určeny právě pro Vás. Nabízíme profesionální zastoupení ve výkonu zadavatelských činností. Zajištění organizace výběrových a zadávacích řízení je náš denní chléb. Zadáváme desítky výběrových a zadávacích řízení měsíčně.

Organizujeme všechny druhy výběrových i zadávacích řízení:

  • Veřejné zakázky malého rozsahu
  • Výběrová řízení dle podmínek poskytovatelů dotací
  • Zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Pro koho jsou tyto služby určeny:

  • Veřejní zadavatelé (zejména obce, města a jimi zřízené instituce)
  • Zadavatelé s dotovanými zakázkami

Řada veřejných zadavatelů patří již mezi naše stálé klienty a výběrová řízení nechávají na nás. Vědí, že rizika spojená s touto činností jsou vysoká a právní jistota naopak prakticky žádná.

Druhou skupinu tvoří zadavatelé s dotovanými zakázkami, tedy příjemci dotací z národních i evropských fondů, protože správné provedení výběrového řízení je zásadní podmínkou pro přidělení jakékoliv dotace.

Naše služby jsou komplexní

Poskytujeme vždy komplexní služby, které pokrývají celý proces organizace daného druhu výběrového nebo zadávacího řízení. Bezpečně Vás provedeme všemi úskalími od zpracování zadávací dokumentace přes vlastní organizační zajištění průběhu výběrového řízení, včetně zastoupení v komunikaci s účastníky a administrativního zajištění příjmu nabídek až po podpis smlouvy s vybraným dodavatelem. Postaráme se také o nezbytné uveřejňovací povinnosti.

Jaká rizika zadavatelům hrozí?

Správně a transparentně provedené výběrové řízení je velmi důležité jak pro veřejné zadavatele, tak pro žadatele o dotace. Pochybení během tohoto procesu může mít závažné následky v podobě udělení vysokých sankcí, u příjemců dotací pak kromě sankcí samotných navíc ještě v podobě krácení či odnětí dotace. Neváhejte se proto svěřit do rukou profesionálů.

Zaujaly Vás naše služby? Napište si o nezávaznou konzultaci.