Skip to main content

Manažerem u nás

Co u nás dělá projektový manažer?

  • Na začátku stojí záměr klienta. Může to být například stavba rybníka, nová technologická linka nebo pořízení kompostérů pro obec. Projektový manažer (PM) se věnuje určité oblasti, například životnímu prostředí.
  • Jedním z úkolů projektového manažera je záměr klienta správně uchopit a posoudit možnost získání dotace. K tomu musíte danou oblast dobře znát a vzdělávat se v ní. Klient má často jen „záměr“ a my hledáme cestu, jak na záměr získat finance. Když cestu najdeme, pouštíme se do projektu a žádosti o dotaci.
  • Přípravu projektu řídíte jako PM Vy. Nesmíte dopustit, aby byl projekt v rozporu s podmínkami dotace. Koordinujete projektanta a dotčené osoby. Vše do sebe musí zapadat – projekt, žádost, přílohy. Přípravná fáze je nejdůležitější a Vy za ni zodpovídáte. Projekt optimalizujete podle pravidel tak, aby získal co nejvíce hodnotících bodů.
  • Žádost o dotaci zpracujete v příslušném elektronickém systému (např. MS2014+) a také připravíte potřebné přílohy k žádosti dle pravidel.
  • Pokud je žádost schválena, klient přechází k samotné realizaci. Od Vás se očekává především koordinace, komunikace a dohled nad hladkým průběhem - tedy management projektu. Žádost spravujete dále v elektronickém systému, zastupujete klienta na úřadech, komunikujete s dodavatelem (realizátorem stavby), poskytovatelem dotace a řídíte změny projektu. K tomu všemu je nutné studovat dotační podmínky a pravidla, která se neustále mění.
  • Realizace některých projektů může trvat i roky. Projektový manažer se o svěřené projekty po celou tuto dobu stará. Na konci realizace dochází k proplacení dotace. Teprve okamžik proplacení je opravdový výsledek Vaší práce.
  • Jako PM u nás jste vlastně něco mezi bankou, projekční firmou a dodavatelem. Jste mezičlánek, který vše spojuje. K tomu je zapotřebí, aby jste byl(a) komunikativní a schopný/á vést samostatná jednání.

Zaujaly Vás naše služby? Napište si o nezávaznou konzultaci.