Skip to main content

Ostatní služby

Nabízíme ucelená řešení

Každý projekt je jedinečný a jeho manažerské řízení často vyžaduje zajištění mnoha souvisejících služeb a činností. Z tohoto důvodu nabízíme našim klientům ucelená řešení.

Investičně a manažersky orientované služby poskytujeme sami a tam, kde již naše odbornost nestačí, spolupracujeme s externími specialisty. Za dobu naší existence jsme navázali řadu obchodních partnerství a spolupracujeme jen s těmi nejlepšími.

Pro naše klienty nejčastěji řešíme:

  • Podnikatelské záměry
  • Případové studie
  • Marketingové studie
  • Finanční analýzy
  • Projektové dokumentace pro zakázky na stavební práce a služby
  • Energetické posudky a audity
  • Výkon autorského a technického dozoru
  • Analýzy potenciálu a produkce odpadů
  • Biologická posouzení a hodnocení

Řada z výše uvedených typů dokumentů, případně činností, je v případě dotovaných zakázek nezbytných již ke zdárnému podání a následné akceptaci žádosti o finanční podporu. Ideální přitom je, když se projekt podaří podchytit již ve fázi samotného záměru. Tak se nejlépe zajistí soulad veškerých dokumentů a činností se samotnou žádostí a podmínkami poskytovatele dotace.

Přípravu projektu nelze brát na lehkou váhu

Obecně platí jedno pravidlo: čím kvalitněji a současně detailněji je projekt připraven, tím snazší je po té jeho realizace a také veškerá administrativa. Toto pravidlo platí dvojnásob u zakázek na stavební práce. Nedostatečně připravená dokumentace bývá v praxi kamenem úrazu a snahy o ušetření několika tisíc korun na začátku bohužel často vedou ke ztrátám stovek tisíc korun na konci. Proto důrazně doporučujeme přípravu projektu a souvisejících dokumentů nepodceňovat.

Zaujaly Vás naše služby? Napište si o nezávaznou konzultaci.